anona

ממתקי אנונה

דרמה בצלחת:

צוללנים אמיצים שמחרפים נפשם במים שורצים כרישים, הם חידת היום:

ממה אני מכינה את הממתקים המושלמים, הבריאים והמתוקים האלו?

רמז: אין בהם תוספת של שום ממתיק. לא סוכר, לא דבש ואפילו לא תמרים.

תשובה:

ממתקי אנונה: פרי האנונה + שמן קוקוס בבלנדר ולמקפיא.

מושלם.